Společnost Česká kondice s.r.o. se zabývá výživovým poradenstvím, zdravým stravováním a životním stylem.